Ryby w ogrodzie.

Ryby w ogrodzie.

Doskonałym dodatkiem do naszego oczka wodnego będzie hodowla ryb. Jeżeli nasz mały zbiornik w ogródku ma około 15 m2 i przynajmniej 1,2 metra głębokości możemy je wykorzystać do hodowli rybek egzotycznych.

Wielkość
Minimalna powierzchnia i głębokość wynikają głównie z warunków potrzebnych do utrzymania rybek przy życiu, czyli odpowiedniej ilości powietrza w wodzie i strefy przemarzania. W zbyt małym zbiorniku hodowla ryb jest z góry skazana na niepowodzenie.
Minimalna głębokość oczka wodnego dla hodowli ryb jest zależna głównie od strefy przemarzania, czyli grubości warstwy wody, która ulega w zimie zamarznięciu. W zależności od lokalizacji w kraju może wynosić od 1,2 do nawet 1,8 metra
Drugi czynnik to powierzchnia. Ogólnie zasada jest taka, że im mniejszy zbiornik tym więcej pracy trzeba włożyć w jego utrzymanie. Małe zbiorniki maja słaba cyrkulacje wody, szybko się nagrzewają i łatwo ulegają zjawiskom tzw. zakwitu.

Wyposażenie.
Wprowadzenie ryb do oczka wodnego jeszcze bardziej zaburzy równowagę biologiczną zbiornika. Dlatego obowiązkowym wyposażeniem będzie filtr oczyszczający oraz napowietrzenie.
Filtr w zasadzie pełni dwie funkcje. Usuwa zanieczyszczenia oraz odpowiada za cyrkulacje wody. Ruch wody powoduje, że warunki życia w naszym oczku będą dla ryb bardziej naturalne. Wiele gatunków hodowlanych to ryby pochodzące z rzek i lepiej będzie je utrzymać.
Napowietrzanie w sztucznych zbiornikach jest bardzo ważne. Nawet w dużych naturalnych jeziorach często dochodzi do zaburzeń gospodarki tlenowej w środowisku. Tym bardziej problem będzie ten dotyczył sztucznych zbiorników. A im mniejszy – tym trudniej te równowagę będzie utrzymać. Dla zachowania odpowiednich warunków dla ryb napowietrzanie jest w zasadzie konieczne. Zbiornik jest zamkniętym układem i niestety występują w nim dosyć duże ilości procesów gnilnych i tym samym niski poziom tlenu rozpuszczonego w wodzie.
Jednym ze sposobów dostarczania tlenu do oczka wodnego to system napowietrzania drobnopęcherzykowego. Poza napowietrzaniem wody w lecie systemy te mogą tez służyć do utrzymania przy życiu ryb w zimie. Przy zastosowaniu tych napowitrzaczy możemy lekko wypłycić oczka wodne i stworzyć naszym rybkom w lodzie takie nisze , gdzie woda ze względu na ciągle napowietrzanie nie zamarznie.
Drugi sposób napowietrzania to wszelkiego rodzaju fontanny, kaskady czy mikrowodosapady.

Ryby.
Zanim wpuścimy ryby do naszego oczka musimy je urządzić, wyposażyć we wszelkie urządzenia i rośliny. Potem czekamy aż ustabilizuje nam się środowisko w zbiorniku. Z jednej strony w mniejszych zbiornikach będzie to proces przebiegający szybciej, ale jego utrzymanie będzie znacznie trudniejsze. Bez ingerencji z zewnątrz w zasadzie niemożliwe. Znacznie łatwiej w małych zbiornikach taka równowagę zaburzyć. Ustabilizowanie środowiska w zbiorniku może wytrwać od kilku do kilkunastu miesięcy. Dlatego najlepiej wpuszczać ryby do oczka wodnego w drugim lub nawet trzecim sezonie.
Ryby dobieramy w zależności od tego jakie mamy warunki, czyli ogólnie dobieramy do wielkości, pojemności oraz zagospodarowania stawu. Ze względu na sezonowość musimy tez przewidzieć czy ryby maja zimować w stawie czy będziemy je przenosić gdzie do innego pomieszczenia. W okresie zimowym ryby raczej nie przyjmują pokarmu, jednak nie wszystkie gatunki będą odporne na temperaturę wody około 4 stopnie. W przeciwnym wypadku przenosimy je do zbiorników zastępczych i trzymamy w miejscu, gdzie temperatura pozwoli bezpiecznie przezimować naszą hodowlę. Mogą to być odpowiednio duże akwaria bądź specjalnie przygotowane beczki. W okresie zimowym zagęszczenie ryb może być większe. Wszystko zależy od dobranego gatunku ryb.
W zależności od gatunków ryb możemy wyróżnić hodowle jednogatunkowe jak i wielogatunkowe. Zaletą jednogatunkowych hodowli jest łatwy dobór odpowiednich warunków, roślin czy pokarmu. Wadą jest znacznie większa podatność na choroby. Jeżeli w naszej populacji pojawi się jakiś pasożyt czy choroba zakaźna jest duże prawdopodobieństwo ze stracimy 100 % osobników.
Przy hodowli wielogatunkowej zaletą będzie na pewno duża różnorodność, bogate kolory, wspomaganie w oczyszczaniu zbiornika, łatwiejsze utrzymanie czystości. Wadą takie go zbiornika będzie konieczność doboru gatunków żyjących w podobnych warunkach. Musimy tez dobrać ryby, które nie będą wobec siebie agresywne. Również w przypadku chorób jest szansa, ze nie stracimy całości obsady zbiornika.

Odżywianie
Przy karmieniu ryb należy przyjąć jedna złotą zasadę. Lepiej za mało niż za dużo. Natura przystosowała nas do życia raczej z niedoborem pożywienia. Przekarmianie ryb może doprowadzić nie tylko do choroby, ale nawet do śmierci. Nadmiar pokarmu będzie tez osadzał się na dnie zbiornika i powodował zanieczyszczenie. A to może tez prowadzić do różnych chorób.
Rodzaj pokarmu dobieramy do obsady naszego zbiornika. Pamiętajmy o tym zwłaszcza przy zbiornikach wielogatunkowych. Jest to o tyle istotne, ze cześć ryb żywi się pokarmem z powierzchni, część żeruje w środkowej części zbiornika a są i takie, które zeruje przy dnie.

Zbiornik z rybami bezie świetną ozdoba naszego ogródka. Dla dzieci może to być świetna “zabawka” edukacyjna ucząca rozwoju środowiska wodnego ale też odpowiedzialności.

Dodaj komentarz